Z kapacitních důvodů přijímáme pacienty po telefonické nebo osobní domluvě
s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

  nově narozená miminka
  sourozenci našich stávajících pacientů
  nově přistěhované děti do našeho spádu

 

Zpět