Poskytované služby:

  léčebná a preventivní péče o děti a dorost od 0 do 19 let věku 

  povinná očkování dle platného očkovacího kalendáře

  nadstandartní očkování na žádost dle aktuální nabídky na trhu

  vyšetření CRP v ordinaci

  rychlá diagnostika streptokokových infekcí přímo v ordinaci

  screening očních vad - Plusoptix

    - pro děti již od 6 měsíců a do 3 let věku hrazeno pojišťovnou

   - zde je odkaz  na webové stránky: 

  nastřelování náušnic

  zapůjčení kojenecké váhy

  možnost telefonického objednání k vyšetření

 vyšetření na vlastní žádost pro:

    - vstup do jeslí, mateřské školy, na odborné učiliště, střední                a vysokou školu

    - vystavení potravinářského průkazu

    - potvrzení o zdravotním stavu k účasti na táboře, brigádě,                škole v přírodě

    - sportovní prohlídky

    - prohlídka na řidičský průkaz

 

Zpět
Smluvní pojišťovny:

   Všeobecná zdravotní pojišťovna

        Oborová zdravotní pojišťovna

     Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

    Vojenská zdravotní pojišťovna

Pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu péče dle sazebníku výkonů.